info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Praktische informatie

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

Op deze pagina vindt u de praktische informatie over onze school. Onderaan deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden.

Schooltijden

Onderbouw Bovenbouw
Maandag 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur
Dinsdag 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur
Woensdag 08.30-12.00 uur 08.30-12.00 uur
Donderdag 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur
Vrijdag 08.30-12.00 uur 08.30-14.30 uur

Pauze

Middenbouw Bovenbouw
Kleine pauze 10.15-10.30 uur 10.00-10.15 uur
Lunch (alle kinderen) 12.00-12.15 uur 12.00-12.15 uur
Grote pauze 12.15-12.45 uur 12.15-12.45 uur

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober (aansluitend maandag 25/10 studiedag)
Kerstvakantie 24 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart (aansluitend maandag 7 maart studiedag)
Pasen 15 april t/m 18 april (voorafgaand donderdag 14 april studiedag)
Meivakantie 25 april t/m 6 mei
Hemelvaart 26 mei en 27 mei
Pinksteren 6 juni
Zomer 8 juli t/m 19 augustus

Studiedagen 2021-2022

 

maandag 25 oktober

woensdag 17 november

maandag 7 maart

donderdag 14 april

Het communicatiesysteem

Elk jaar wordt er voor alle ouders en leerlingen een nieuwe jaarkalender gemaakt in de Parro app. De activiteiten, vakanties en feestdagen zijn ook in het ouderportaal terug te vinden.

De Parro app is ons communicatiesysteem. De app wordt naast de kalender ook gebruikt voor o.a. mededelingen, nieuwsberichten en het plannen van gesprekken. Daarnaast kunnen er privacyvoorkeuren aangegeven worden in de Parro app.  U kunt via een app op uw telefoon of op de computer inloggen. Klik hier om naar de inlogpagina van Parro te gaan.

Het ouderportaal is gekoppeld aan ons leerlingadministratiesysteem. U kunt binnen dit portaal contactgegevens wijzigen, absenties terugzien en de citogegevens bekijken. Klik hier om naar het ouderportaal te gaan. 

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd (vrijwel) onmogelijk is. Om extra verlof aan te vragen kunt u hier op school een formulier voor ophalen.

ICT

ICT wordt bij ons op school o.a. als middel gebruikt om tot gepersonaliseerd leren te komen. Door de inzet van tablets, computers en Chromebook kunnen kinderen aan hun doelen werken. We zorgen voor voldoende afwisseling tussen het gebruik van ICT en andere educatieve materialen. 

Vanaf groep 5 wordt er met Snappet gewerkt. Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Snappet wordt voor de volgende vakgebieden ingezet: rekenen, taal en spelling.  

OBS de Dorpsbeuk is een van de 15 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.