info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Praktische informatie

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

Schoolgids

Voor ouders die dit jaar voor het eerst bij onze school betrokken zijn, zal deze gids van belang zijn om in onze school thuis te raken. Bij het samenstellen van deze gids hebben we geprobeerd zoveel mogelijk praktische schoolzaken onder de aandacht te brengen. Onderaan de pagina “onze school” vind u onder de downloads de schoolgids van dit schooljaar .

Schooltijden

Onderbouw Bovenbouw
Maandag 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur
Dinsdag 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur
Woensdag 08.30-12.00 uur 08.30-12.00 uur
Donderdag 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur
Vrijdag 08.30-12.00 uur 08.30-14.30 uur

Pauzes (kinderen blijven op school)

Middenbouw Bovenbouw
Kleine pauze 10.15-10.30 uur 10.00-10.15 uur
Grote Pauze/Lunch 12.00-12.45 uur 12.00-12.45 uur

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari (aansluitend maandag 26 februari studiedag)
Pasen 29 maart t/m 1 april
Meivakantie 29 april t/m 10 mei
Hemelvaart in meivakantie
Pinksteren 20 mei
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024 (voorafgaand vrijdag 12 juli extra vrije dag)

Studiedagen en extra vrije dagen 2023-2024

woensdag 11 oktober
maandag 23 oktober
vrijdagmiddag 22 december (’s ochtends alle groepen les, ’s middags alle groepen vrij)
donderdag en vrijdag 15 en 16 februari
maandag 26 februari
vrijdag na avondvierdaagse (7 juni, datum onder voorbehoud)
vrijdag 12 juli

Wij doen ook mee met het EU-schoolfruit programma! Vanaf november tot half april ontvangen we elke week groente en fruit, gefinancierd door de Europese Unie. Dit eten we in de kleine pauzes op woensdag en vrijdag. U hoeft op deze dagen dus zelf geen tussendoortje mee te geven. Lekker en gezond!

Het communicatiesysteem

Elk jaar wordt er voor alle ouders en leerlingen een nieuwe jaarkalender gemaakt in de Parro app. De activiteiten, vakanties en feestdagen zijn ook in het ouderportaal terug te vinden.

De Parro app is ons communicatiesysteem. De app wordt naast de kalender ook gebruikt voor o.a. mededelingen, nieuwsberichten en het plannen van gesprekken. Daarnaast kunnen er privacyvoorkeuren aangegeven worden in de Parro app.  U kunt via een app op uw telefoon of op de computer inloggen. Klik hier om naar de inlogpagina van Parro te gaan.

Het ouderportaal is gekoppeld aan ons leerlingadministratiesysteem. U kunt binnen dit portaal contactgegevens wijzigen, absenties terugzien en de citogegevens bekijken. Klik hier om naar het ouderportaal te gaan. 

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd (vrijwel) onmogelijk is.
Voor het aanvragen van extra verlof kunt u op school een formulier ophalen, dit formulier is ook te downloaden vanaf de website, onderaan de pagina “onze school” vind u het formulier bij alle downloads.
Op de achterzijde van het formulier vind u de omstandigheden waarvoor extra verlof verleend kan worden.
Extra verlof moet minimaal 1 maand van te voren aangevraagd worden.

ICT

ICT wordt bij ons op school o.a. als middel gebruikt om tot gepersonaliseerd leren te komen. Door de inzet van tablets, computers en Chromebook kunnen kinderen aan hun doelen werken. We zorgen voor voldoende afwisseling tussen het gebruik van ICT en andere educatieve materialen. 

Vanaf groep 5 wordt er met Snappet gewerkt. Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Snappet wordt voor de volgende vakgebieden ingezet: rekenen, taal en spelling.  

Informatie Jeugdgezondheidszorg Gelderland-Midden

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team.

Standaardonderzoeken

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaardonderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken kijken we naar de groei en ontwikkeling en krijgt het kind een ogen en oren test. Ook vragen wij hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn er bij deze onderzoeken niet bij. U krijgt thuis vooraf aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. Hierop kunt u vragen stellen over de gezondheid, ontwikkeling of het gedrag van uw kind.

Spreekuren

Wij nodigen u samen met u kind uit voor het spreekuur als uit het onderzoek bijzonderheden zijn gekomen. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft. Dit kan gaan over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei) of opvoeding van uw kind. Denk hierbij aan eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).

Margreet Berends is de jeugdverpleegkundige van de school van uw kind, voor vragen of maken van een afspraak:
· Bel dan op werkdagen op telefoonnummer 088 355 60 00 of mail naar ggd@vggm.nl. · Ga naar https://ggdgm.nl/kind-opvoeding/kinderen-4-12-jaar

Daarnaast is er elke donderdagmiddag in het Foort van 13:30-15:00 uur inloopspreekuur bij centrum jeugd en gezin( CJG). De jeugdverpleegkundige is daar aanwezig voor vragen over bijvoorbeeld : zindelijkheid, opvoeden, emoties, pesten, weerbaarheid, puberzaken, gewicht, allergieën, eczeem enz. Wil u hier liever een afspraak voor maken dan kan u mailen cjg@scherpenzeel.nl

Het JGZ-team,

Doktersassistent: Rachel van de Wetering
Jeugdverpleegkundige: Margreet Berends- Mateboer
Jeugdartsen: Alice van Woerkom

OBS de Dorpsbeuk is een van de 13 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.