info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Praktische informatie

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

Op deze pagina vindt u de praktische informatie over onze school. Onderaan deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden.

Schooltijden

Onderbouw Bovenbouw
Maandag 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur
Dinsdag 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur
Woensdag 08.30-12.00 uur 08.30-12.00 uur
Donderdag 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur
Vrijdag 08.30-12.00 uur 08.30-14.30 uur

Pauzes (kinderen blijven op school)

Middenbouw Bovenbouw
Kleine pauze 10.15-10.30 uur 10.00-10.15 uur
Grote Pauze/Lunch 12.00-12.45 uur 12.00-12.45 uur

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart (aansluitend maandag 6 maart studiedag)
Pasen 7 april t/m 10 april
Meivakantie 22 april t/m 5 mei
Hemelvaart 18 mei en 19 mei
Pinksteren 29 mei
Zomer 10 juli t/m 18 augustus (7 juli extra vrije dag)

Studiedagen en extra vrije dagen 2022-2023

maandag 26 september
dinsdag 27 september
woensdag 5 oktober
vrijdag 23 december
maandag 6 maart
vrijdag 7 juli

Wij doen ook mee met het EU-schoolfruit programma! Vanaf september tot half februari ontvangen we elke week groente en fruit, gefinancierd door de Europese Unie. Dit eten we in de kleine pauzes op woensdag en vrijdag. U hoeft op deze dagen dus zelf geen tussendoortje mee te geven. Lekker en gezond!

Het communicatiesysteem

Elk jaar wordt er voor alle ouders en leerlingen een nieuwe jaarkalender gemaakt in de Parro app. De activiteiten, vakanties en feestdagen zijn ook in het ouderportaal terug te vinden.

De Parro app is ons communicatiesysteem. De app wordt naast de kalender ook gebruikt voor o.a. mededelingen, nieuwsberichten en het plannen van gesprekken. Daarnaast kunnen er privacyvoorkeuren aangegeven worden in de Parro app.  U kunt via een app op uw telefoon of op de computer inloggen. Klik hier om naar de inlogpagina van Parro te gaan.

Het ouderportaal is gekoppeld aan ons leerlingadministratiesysteem. U kunt binnen dit portaal contactgegevens wijzigen, absenties terugzien en de citogegevens bekijken. Klik hier om naar het ouderportaal te gaan. 

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd (vrijwel) onmogelijk is. Om extra verlof aan te vragen kunt u hier op school een formulier voor ophalen.

ICT

ICT wordt bij ons op school o.a. als middel gebruikt om tot gepersonaliseerd leren te komen. Door de inzet van tablets, computers en Chromebook kunnen kinderen aan hun doelen werken. We zorgen voor voldoende afwisseling tussen het gebruik van ICT en andere educatieve materialen. 

Vanaf groep 5 wordt er met Snappet gewerkt. Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Snappet wordt voor de volgende vakgebieden ingezet: rekenen, taal en spelling.  

OBS de Dorpsbeuk is een van de 13 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.