info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Leren en werken

Gepersonaliseerd leren

Personaliseren – of gepersonaliseerd onderwijs – betekent dat  de leerkrachten op de Dorpsbeuk  les op maat geven binnen dynamische instructiegroepen, zodat elk kind  de kans krijgt om optimaal te groeien in kennis en kunde. Elk kind  is immers uniek en leerkrachten willen aan de individuele behoeften van de kinderen tegemoetkomen.

Waarom personaliseren?

  • Ieder  kind op zijn/haar niveau laten excelleren.
  • Leren terwijl je minder aan tijd en plaats bent gebonden.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben (toekomstbestendig leren).
  • Beter inspelen op hetgeen een  kind motiveert.
  • Kinderen  meer inzicht bieden in het eigen leren waardoor zij eigenaar worden van hun eigen leerproces. 

Thematisch werken

Op de middagen wordt in de midden- en bovenbouwunit thematisch aan wereldoriëntatie en de creatieve vakken gewerkt. De kinderen zijn 3 weken met een thema bezig.

De thema’s vallen onder de grote overkoepelende thema’s:

  • mens & maatschappij
  • natuur & techniek
  • taal & cultuur

  In de onderbouwunit wordt het hele aanbod op het thema afgestemd. De thema’s worden in de midden- en bovenbouwunit gepresenteerd door de leerkrachten. Vervolgens gaan de leerlingen in groepen uiteen om met de verwerking van de presentatie aan de slag te gaan. Dit kan een PowerPoint presentatie, muurkrant, maquette of een andere creatieve verwerking zijn. De kinderen moeten  aan het einde van het thema bewijzen dat ze voldoende kennis over het thema hebben opgedaan door middel van een aantal vragen die zij moeten kunnen beantwoorden.

Binnen het werken aan de thema’s wordt aandacht besteed aan de vaardigheden die nodig zijn in de toekomst: hogere orde denken, samenwerken en digitale geletterdheid. 

Daarnaast worden vakken als burgerschap en taal geïntegreerd.  

Het portfolio

Op de Dorpsbeuk werken alle kinderen aan de kerndoelen voor het primair onderwijs, uitgegeven door het ministerie van OCW. Deze kerndoelen staan beschreven in een portfolio. Dit is een persoonlijke map waarin kinderen hun eigen leerproces volgen en borgen en waarin zij zogeheten bewijzen verzamelen voor een behaald doel. Het portfolio vervangt het traditionele rapport. Meerdere keren per jaar wordt het portfolio met het kind, ouders en de leerkracht besproken.