info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Kinderen leren veel doordat ze nieuwsgierig zijn, ze in de wereld om hen heen geïnteresseerd zijn. Maar ook doordat ze de voordelen zien van door andere beheerste kennis of vaardigheden. De eigen motivatie is de beste start voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.

Onze school maakt deel uit van het Unesco-scholennetwerk.

Alle UNESCO-scholen besteden aandacht aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd ingezet en zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en cultuur en om zo wereldvrede te bevorderen. Op onze school besteden wij aandacht aan drie thema’s.

De drie UNESCO-thema’s zijn:

  • Vrede en mensenrechten
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

https://www.unesco.nl/nl/dossier/unesco-scholennetwerk