info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Onze school

De Dorpsbeuk ligt in het centrum van Scherpenzeel, goed bereikbaar vanuit alle wijken van Scherpenzeel. Het is de enige openbare school in Scherpenzeel. Onze school wordt bezocht door gemiddeld 180 leerlingen.

De Dorpsbeuk is een openbare basisschool. Dit houdt in dat alle kinderen welkom zijn. Samen vormen we een mini-maatschappij waarbinnen kinderen leren samen spelen en werken in een rijke leeromgeving. We gaan uit van wat de kinderen al hebben geleerd en leren ze vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen. Vanuit daar ontwikkelen de kinderen zich verder in een ononderbroken leerlijn. De kinderen komen samen in een stamgroep en krijgen vanuit daar instructies op leerjaar.

De stamgroepen hebben allemaal een vogelnaam:

  • Stamgroep Merels (groep 1/2)
  • Stamgroep Koolmezen (groep 1/2)
  • Stamgroep Roodborstjes (groep 3/4)
  • Stamgroep Goudvinken (groep 3/4)
  • Stamgroep Oehoes (groep 5/6)
  • Stamgroep IJsvogels (groep 5/6)
  • Stamgroep Zwaluwen (groep 7)
  • Stamgroep Boomvalken (groep 8)

Team

Ons team bestaat uit vakspecialisten op het gebied van rekenen, taal en lezen. Hierdoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

bovenste rij, van links naar rechts:
Marieke Ziengs, Nelleke van de Wetering, Cindy Blom, Marieke Lammers, Leontien van Ek, Vandna Debi Tewari, Fanny Fransen, Marjolijn van Domselaar, Inge Luurs, Marian Brinkhuis, Matthias van de Beek

onderste rij van links naar rechts:
Corina van de Loo, Marianne Moors, Karlijn Morren, Iris Uittenbogaard, Annick Roos van Raadshoven, Simone de Jong, Anne Suijdendorp

Ons team dit schooljaar:

Leerkrachten:
Onderbouw: Leontien van Ek,  Simone de Jong, Marianne Moors, Fanny Fransen
Middenbouw: Vandna Debi Tewari,  Annick Roos van Raadshoven
Bovenbouw: Marieke Ziengs, Corina van de Loo, Nelleke van de Wetering, Iris Uittenbogaard, Matthias van de Beek, Cindy Blom
Onderwijsondersteuners: , Marieke Lammers, Iris Uittenbogaard, Inge Luurs
Intern begeleider: Marian Brinkhuis
Conciërge: Henk Torsius
Administratie: Marjolijn van Domselaar
Directeur: Anne Suijdendorp

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.