info@dedorpsbeuk.nl 033 - 277 21 55

Onze school

De Dorpsbeuk ligt in het centrum van Scherpenzeel, goed bereikbaar vanuit alle wijken van Scherpenzeel. Het is de enige openbare school in Scherpenzeel. Onze school wordt bezocht door gemiddeld 150 leerlingen.

De Dorpsbeuk is een school voor gepersonaliseerd leren. Kinderen op de Dorpsbeuk werken niet volgens het leerstofjaarklassensyteem, maar in units die zijn onderverdeeld in stamgroepen. Op dit moment kent de Dorpsbeuk 3 units, een onderbouwunit, middenbouwunit en een bovenbouwunit.

De stamgroepen hebben allemaal een naam:

  • Stamgroep Koolmezen (4-6 jarigen)
  • Stamgroep Merels (4-6 jarigen)
  • Stamgroep Roodborstjes (6-8 jarigen)
  •  Stamgroep Goudvinken (6-8 jarigen)
  • Stamgroep Oehoes (8-10 jarigen)
  • Stamgroep Boomvalken (9-11 jarigen)
  • Stamgroep Zwaluwen (11-12 jarigen)

Team

Onze team bestaat uit vakspecialisten op het gebied van rekenen, taal en lezen. Hierdoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

van links naar rechts: Matthias van de Beek, Helena Wolbers, Leontien van Ek, Marieke Ziengs, Ineke Botterweg, Anne Suijdendorp, Annick Roos van Raadshoven, Jos de Vries,  Marian Brinkhuis, Cindy Blom, Vandna Debi Tewari, Corina van de Loo,  Iris Uittenbogaard, Nelleke van de Wetering, Henk Torsius, Marjolijn van Domselaar

 

Wij werken op school met:

Leerkrachten: Vandna Debi Tewari, Corina van de Loo, Ineke Botterweg, Leontien van Ek, Matthias van de Beek, Nelleke van de Wetering, Cindy Blom, Annick Roos van Raadshoven, Marieke Ziengs, Helena Wolbers

Onderwijsondersteuners: Jos de Vries, Iris Uittenbogaard

Intern begeleider: Marian Brinkhuis

Conciërge: Henk Torsius

Administratie: Marjolijn van Domselaar

Directeur: Anne Suijdendorp

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.