Schoolkalender

Elk jaar wordt er voor alle ouders en leerlingen een nieuwe jaarkalender gemaakt in het communicatiesysteem onder het kopje Agenda. Hierin kunt u de data voor bijvoorbeeld ouderavonden, activititeiten en de vakanties terugvinden.

Klik hier om in te loggen in het communicatiesysteem.