Personeel

                                          

  

Ineke Botterweg, Stamgroep Merels        Leontien van Ek, Stamgroep Merels     Marian Brinkhuis, Intern Begeleider          Corina van de Loo, Stamgroep Oehoes,
                                                                                                                                                                                                              Taalspecialist


Nelleke van de Wetering, Stamgroep    Cindy Blom, Stamgroep Boomvalken,      Anne Suijdendorp, Schoolleider          Annick Roos van Raadshoven, Stam-
Oehoes, Rekenspecialist                          Vakleerkracht lezen en begrijpend lezen                                                                 groep Roodborstjes, Vakleerkracht lezen
                                                                                                                                                                                                            en taal

Matthias van de Beek, Stamgroep         Vandna Debi Tewari, Stamgroep                           
Zwaluwen, Vakleerkracht spelling,          Koolmezen                                             
Engels en gym                                                                                                             Marieke Ziengs, Stamgroep                        Henk Torsius, Concierge
Goudvinken, Vakleerkracht             
rekenen en spelling